Sekolah yang mencapai target 20 peratus keputusan semua A dalam Ujian Peperiksaan Sekolah Rendah (UPSR) akan diberi insentif khas oleh kerajaan negeri.
Menteri Besar, Dato’ Ahmad Razif Abd Rahman berkata, insentif itu bertujuan untuk memberi dorongan kepada guru besar dan guru-guru di sekolah berkenaan dan sekaligus dapat melahirkan pelajar yang berpotensi. Sekolah yang mencapai target 20 peratus keputusan semua A dalam Ujian Peperiksaan Sekolah Rendah (UPSR) akan diberi insentif khas oleh kerajaan negeri. Menteri Besar, Dato’ Ahmad Razif Abd Rahman berkata, insentif itu bertujuan untuk memberi dorongan kepada guru besar dan guru-guru di sekolah berkenaan dan sekaligus dapat melahirkan pelajar yang berpotensi

Comments are closed.