Siaran Tertunda Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Kedua Belas : Isu Pemberian Tanah Kepada Wakil Rakyat (2)

Comments are closed.