Siaran Tertunda Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Kedua Belas : Isu Pemberian Tanah Kepada Wakil Rakyat (1)

Comments are closed.