Siaran Tertunda:Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Kedua Belas Pada 24.4.2012 (Perbahasan oleh YB Adun Tepoh)

Comments are closed.