Siaran Tertunda: Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri Kedua Belas Pada 24.4.2012 (Penjelasan Isu & Jawapan Oleh YB Adun Batu Rakit)

Comments are closed.